Wij bij Vanraes nv geven om de privacy van onze klanten. Alle gegevens die we verzamelen, worden gebruikt om onze producten en services zo goed mogelijk te maken. Daarbij zorgen we er altijd voor dat uw gegevens worden beschermd en alleen gebruikt worden waar het voor ons noodzakelijk is om u een service of een product aan te bieden. We zorgen ervoor dat het pad dat uw gegevens volgen, veilig en beschermd is en voldoet aan de wet inzake gegevensbescherming.

Omdat Vanraes nv weet hoe belangrijk privacy is voor onze klanten, streven wer ernaar duidelijk te zijn in hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan.

U vindt hierbij een overzicht van de belangrijkste punten in ons privacy beleid.

 1. Informatie die we verzamelen
 • We verzamelen informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt
  • In verband met onze diensten vragen we u bepaalde informatie over uzelf te verstrekken voor het instellen van uw account zoals uw naam, adres, geboortedatum en e-mailadres.
  • Als u een product of dienst bij ons bestelt, vragen we u om uw naam, contactgegevens, verzend- en factuuradres(sen) en eventueel uw rekeningnummer om de bestelling te kunnen verwerken.
 • We verzamelen informatie over uw gebruik van onze diensten
  • Als u contact opneemt met onze klantendienst om een product of dienst te bespreken, een vraag te stellen of een klacht in te dienen, verzamelen we gegevens van u omtrent de dienst die u nodig heeft. Dergelijke verzamelde gegevens omvatten uw naam en, afhankelijk van de aard van uw vraag, mogelijk ook uw woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en apparaat-id.
 1. Gebruiken en delen van de informatie

De informatie die we verzamelen, gebruiken we o.a. om:

 • Diensten te leveren waar u om vraagt
 • Inzicht te krijgen in hoe u de diensten gebruikt zodat we uw ervaring nog verder kunnen verbeteren
 • Inzicht te krijgen in onze klanten zodat we de meest relevante communicatie, diensten en ervaringen kunnen aanbieden
 • Aangepaste in houd en advertenties aan te bieden met, indien vereist, uw afzonderlijke toestemming

Wij kunnen informatie mogelijks delen met:

 • Zakenpartners: vertrouwde bedrijven die informatie kunnen verstrekken over producten en diensten die mogelijk interessant zijn voor u
 • Dienstproviders: bedrijven die namens Vanraes diensten leveren
 • Wetshandhavingsinstanties: wanneer we hiertoe verplicht zijn of om Vanraes nv te beschermen

Informatie over uw gebruik van de diensten:

 • Naast de informatie die u verstrekt, verzamelen we informatie over uw gebruik van onze diensten via, in bepaalde gevallen, software op uw apparaten en op andere manieren. Wij verzamelen:
 • Apparaatgegevens – zoals uw hardwaremodel, hardwaregegevens van uw apparaat, unieke apparaat-id’s, serienummer, huidige softwareversie,
 1. De informatie die we verzamelen, gebruiken we voor de volgende doeleinden:
 • om u of uw apparaat te registreren voor een dienst;
 • om een dienst of functie waar u om vraagt te kunnen leveren;
 • om aangepaste inhoud en persoonlijke diensten aan te bieden op basis van uw eerdere activiteiten in onze diensten met uw afzonderlijke toestemming indien vereist;
 • voor reclamedoeleinden, zoals aangepaste advertenties, gesponsorde inhoud en het verzenden van promotieberichten met uw afzonderlijke toestemming indien vereist;
 • om onze markt, klanten, producten, reclamecampagnes en diensten te beoordelen en analyseren zodat we, indien nodig met gebruik van statistische procedures, neer inzicht krijgen in onze klanten om u de meest relevante communicaties, diensten en ervaring aan te bieden.
 • om uw mening te vragen over onze producten en diensten en klantenenquêtes uit te voeren met uw afzonderlijke toestemming, indien vereist;
 • om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen onze diensten gebruiken, zodat we ze verder kunnen verbeteren
 • om onderhoudsdiensten en ondersteuning te bieden voor uw apparaat;
 • om het leveren van software-updates mogelijk te maken;
 1. Het delen van uw gegevens:

Wij kunnen uw informatie intern binnen ons bedrijf bekendmaken aan de relevante teams, zoals, zonder beperking, het klantendienstteam, het juridische team, het financiële team, het verkoopteam.

 1. Uw gegevens veilig houden:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende fysieke en technische maatregelen genomen om de informatie te beveiligen die we in verband met de diensten verzamelen. Ondanks de redelijke stappen die wij nemen om uw informatie te beveiligen, moet u er echter rekening mee houden dat geen enkele website, overdracht via internet of draadloze verbinding en geen enkel computersysteem volledig veilig is.

 1. Uw rechten

U hebt het recht om details op te vragen over de gegevens die wij over u verzamelen en om ons te verzoeken onjuistheden die gegevens te corrigeren, om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking, om toegang te vragen tot, het wissen of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Onder de wetgeving van sommige rechtsgebieden kunnen we weigeren verzoeken te verwerken die onredelijk repetitief zijn, een disproportionele technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in het gedrang brengen, extreem onpraktisch zijn of waarvoor toegang niet vereist wordt door de lokale wetgeving. Als u een verzoek voor toegang tot uw informatie wilt indienen, neem contact met ons op via micheline@vanraes.be.

Als u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens, erkent u dat u mogelijk niet in staat zult zijn toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de diensten en dat restanten van uw persoonsgegevens mogelijk nog enige tijd achterblijven in de dossiers en archieven van Vanraes nv, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, maar Vanraes nv zal die informatie niet gebruiken voor commerciële doeleinden

 1. Gegevensbehoud

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Dit houdt in dat gegevens worden vernietigd of verwijderd van onze systemen als deze niet meer nodig zijn.

Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u verwerken en bewaren, gebaseerd is op de volgende logica:

 • ten minste de duur waarvoor de gegevens zijn gebruikt om u een dienst te leveren;
 • zoals verplicht volgens de wetgeving, een contract of onze wettelijke verplichtingen;
 • alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, worden verwerkt, of langer indien dit vereist is onder enig ander contract, toepasselijke wet of voor statistische doeleinden. Dit is altijd onderworpen aan passende waarborgen.
 1. Contact met ons opnemen

Als u specifieke vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via micheline@vanraes.be

U kunt een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende instantie indien u vindt dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijk wetgeving.